Hyppää sisältöön

Esittelyssä: apulaisprofessori Soili Paananen

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 25.7.2019 14.05
Tiedote

Soili Paananen on ollut tammikuusta lähtien sotilaallisen kriisinhallinnan apulaisprofessori Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella. Hänen erikoisalallaan tutkitaan kriisinhallintaa ja siihen liittyviä ilmiöitä pääsääntöisesti johtamisen ja kouluttamisen näkökulmasta. Laajemmin tämä voidaan nähdä sen tarkasteluna, mitä tämän päivän kriisit ovat ja mitä ilmiöitä niihin liittyy.

Paananen on väitellyt aikuiskasvatustieteestä ja tullut Puolustusvoimiin vuonna 2003 tutkijaksi. Tuolloin Puolustusvoimissa kehitettiin verkko-oppimista, ja Paananen oli mukana verkko-oppimisympäristöön liittyvässä tutkimushankkeessa. Hiljattain Paananen on ollut Ruotsissa kriisinhallintaharjoituksessa tekemässä etnografista tutkimusta operaatiokeskuksessa.

Paanasta kiinnostaa erityisesti, miten tietoa rakennetaan tilannekuvan saamiseksi. Lukuisista kriisinhallinnan osa-alueista hän on tarkastellut muun muassa äkillisiin tilanteisiin kouluttamista sekä kriisinhallintakoulutuksen ja toimintaympäristön välistä vastaavuutta.

– Täytyy myös muistaa, että meillä pitäisi olla samankaltaista ymmärrystä kriiseistä kuin kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Jos meillä olisi kriisi, niin meillä käsiteltäisiin samoja ilmiöitä ja haasteita, täsmentää Paananen.

Tällä hetkellä Paananen tutkii kriisinhallintaympäristöjen kompleksisuutta

Erityisen kiinnostunut Paananen on kompleksisuudesta, sen ilmiöistä ja niiden vaikutuksista johtamiselle, kouluttamiselle ja toimimiselle kriisinhallintaympäristöissä. Kriisien osapuolet käyttävät hyvin erilaisia vaikuttamisen keinoja, kuten taloudellisia, poliittisia ja muita vähemmän perinteisiä, ja tämä luo monimutkaisen kompleksin.

Ulkopuolisten on vaikea päästä tekemään tutkimusta sotilasalueille, ja aiempi tutkimus niistä on vähäistä. Paanasen yksi toive onkin päästä tekemään etnografista tutkimusta oikeille kriisinhallinta-alueille. Esimerkiksi Libanonissa pääsisi osaksi kontekstiin, jolloin näkisi paremmin kompleksisuutta sekä sitä, miten kaikki toimii ja mitä haasteita siellä on.

– Tulin juuri Etelä-Sudanista, sillä siellä on siviilikriisinhallintaoperaatio käynnissä. Oli ammatillisesti avartavaa käydä alueella ja kuunnella eri esityksiä kriisistä ja niistä ilmiöistä, joita siellä on, sekä käydä pakolaisleirillä, Paananen kertoo.

Tulevaisuudelta Paananen toivoo myös tutkimusyhteistyötä muiden yliopistojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kompleksisuutta tutkitaan yhdessä Vaasan yliopiston tutkijoiden kanssa, ja vastikään uusi yhteishanke Oulun yliopiston kanssa sai rahoituspäätöksen Suomen Akatemialta. Puhe ja vuorovaikutus monikansallisessa kriisinhallintakoulutuksessa -hanke on monivuotinen tutkimus, jonka tuloksia käytetään monikansallisen kriisinhallintakoulutuksen kehittämiseen.

Työ ja koulutus