Hyppää sisältöön

Etapeista verkostoksi ja huollosta logistiikkaan: suomalaisen huoltotaktiikan kehitys vuosina 1918–2015

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 27.3.2023 15.30
Tiedote

Suomalaista huoltotaktiikkaa ja sen kehittymistä ei ole aiemmin tutkittu. Suomalaisen liikekannallepanojärjestelmän kehittymistä väitöskirjassaan tutkinut sotatieteiden tohtori Juha Ratinen sijoittaa uudessa kirjassaan huoltotaktiikan osaksi aselajien taktiikkaa, sillä huollon tehtävänä on ollut erityisesti taistelevien osien suorituskyvyn ylläpito ja suorituskyvyn palauttaminen taistelun jälkeen.

Taistelevien osien tukeminen vaatii toimivan toimitus- ja evakuointiketjun. Ytimessä onkin aina kuljettaminen ja oikea-aikaisuus. Vain oikea-aikaisesti käytettävissä oleva tuki ratkaisee lopulta huollon onnistumisen. Teknisellä kehityksellä on ollut oma merkityksensä. 

”Huollon ja logistiikan kehitys on aina seurannut kuljetusvälineiden kehitystä. Rautateiden ja hevosten jälkeen toinen maailmansota toi mukanaan moottoroinnin kehityksen, mistä eteenpäin liike onkin tapahtunut pyörillä”, Ratinen kuvaa. 

Suomessa toimitusketjujen kansainvälistyminen tapahtui vasta kylmän sodan jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomen poliittinen tilanne rajoitti sotamateriaalin hankintamahdollisuuksia eri maista. Alueellisella puolustuksella oli tuolloin keskeinen rooli Suomen puolustussuunnittelussa. Alueellisuus käänsi katseet sisäänpäin ja logistiikan kansainväliset kehitysaskeleet jäivät hetkeksi huomaamatta. Suomen historiallisesti sisäänpäin orientoitunut huoltotaktiikka kansainvälistyi 2000-luvulla, ja tulevaisuudessa alan merkitys vain kasvaa. 

”Huoltoupseereiden koulutuksen aloittamisen myötä huoltoa ja logistiikkaa koskeva osaajien puute alkaa olla korjaantumassa. Uusien huoltoupseereiden myötä huollon ja logistiikan tulevaisuus on selvästi korkealla nousukäyrällä”, Ratinen kiteyttää lähivuosien näkymiä.

Koko tutkimus on luettavissa Doria-julkaisuarkistossa.

Tämä tutkimus on Puolustusvoimien eri aselajien ja keskeisten toimialojen taktiikan kehityshistoriaa käsittelevän tutkimussarjan seitsemäs julkaisu. Suomalaisen sotataidon kehityshistorian tutkimus on ollut melko vähäistä viimeisten vuosikymmenten aikana. Aselajitaktiikoita käsittelevä tutkimussarja täyttää tätä tutkimuksellista aukkoa. Projekti organisoitiin vuonna 2014 Maanpuolustuskorkeakoulun johtoon ja samalla korkeakoulu sitoutui tutkimussarjan toiseksi rahoittajaksi. Eri teosten tutkijoiksi ovat valikoituneet tohtorikoulutetut alansa asiantuntijat. Löydät myös aiemmat teokset Doria-julkaisuarkistosta. 

´