Hyppää sisältöön

Inhimillinen turvallisuus PVKVK:n vuosipäivän pääteemana

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 3.11.2022 15.37
Tiedote

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (PVKVK) juhlisti 53-vuotista taivaltaan perinteisesti YK:n päivänä maanantaina 24.10.2022.

Juhlapäivän vietto alkoi Yhdistyneiden kansakuntien päivän aamuna seppeleenlaskulla ja kunnianosoituksella Rauhanturvaajien muistomerkillä Hietaniemen hautausmaalla. Suomalaisia rauhanturvaajia on palvellut YK:n lipun alla vuodesta 1956. PVKVK on vuodesta 1969 saakka tehnyt yhteistyötä YK:n kanssa sotilaallisen kriisinhallintakoulutuksen järjestämisessä YK:n alaisissa operaatioissa työskenteleville, ja on siten vanhin YK-koulutuskeskus. 

Päiväjuhlaa siirryttiin viettämään Kulosaaren Casinolle kuvankauniisiin puitteisiin juhlalounaan, juhlapuheen ja muistamisten merkeissä. Casinolla juhlaseurueeseen liittyi myös kansainvälisiä kutsuvieraita, ja vieraat pääsivät keskustelemaan esimerkiksi Ukrainan ja Japanin puolustusasiamiesten kanssa. Tilaisuuden päätteeksi palkittiin nykyisiä ja entisiä PVKVK:n työntekijöitä, jotka omalla työskentelyllään ovat edistäneet ja kehittäneet keskuksen toimintaa.

Vuosipäivän pääteema tänä vuonna oli inhimillinen turvallisuus. Päiväjuhlassa aiheesta puheenvuoron piti Peter Hauge Berg, joka helmikuusta 2022 saakka on toiminut Naton inhimillisen turvallisuuden yksikön johtajana. (Head of the Human Security Unit, Office of Secretary General, NATO). Tanskalainen Hauge Berg on uransa aikana työskennellyt ihmisoikeuksien parissa muun muassa eri operaatioissa ja vuodesta 2003 Natossa työskennellessään osallistunut myös strategiseen suunnitteluun muiden toimiensa ohella. 

Juhlapuheessaan Hauge Berg avasi, mitä inhimillinen turvallisuus merkitsee Natolle ja miten se näkyy liittouman toiminnassa. Keskustelua käytiin myös uuden konseptin vaikutuksista PVKVK:n koulutustoimintaan ja yhteistyöhön Naton kanssa.

Inhimillinen turvallisuus osaksi Naton strategista konseptia

Inhimillinen turvallisuus lisättiin Madridin kokouksessa heinäkuussa 2022 Naton strategiseen konseptiin. Muuttuneen sodankuvan ja turvallisuusympäristön myötä liittouma on nähnyt tarpeen turvallisuudenkuvan laajentamiselle. 

Siviiliensuojelu on tähän saakka ymmärretty sotilaallisessa kontekstissa yleisesti sodan oikeussääntöjen eli humanitäärisen oikeuden mukaisena menettelynä, jota ei kuitenkaan aina noudateta. 

Peter Hauge Berg

- Kokemukset operaatioista ovat osoittaneet, että siviilien vahingoittumisella on myös strategisia seurauksia. Se mitä Ukrainassa nyt tapahtuu osoittaa, että on tärkeää kouluttaa joukkoja siviiliensuojeluun, Hauge Berg sanoo.

Uusi konsepti kattaa ja tuo yhteen jo olemassa olevat ohjeet ja periaatteet esimerkiksi ihmiskaupan ja seksuaalisen väkivallan estämisestä, lasten ja muiden siviilien suojelemisesta aseellisissa konflikteissa sekä kulttuuriperinnön suojelemisesta. Konsepti on johdettu YK:lta, mutta mukautettu liittouman tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi.

- Natolle se merkitsee, että meidän tulee lähestyä ihmisten turvallisuutta kokonaisvaltaisesti useat näkökulmat huomioiden. Kyse ei ole yksin pehmeästä (soft power) tai kovasta (hard power) voimankäytöstä, vaan näiden menetelmien ja doktriinien yhdistelmästä. Operatiivisessa suunnittelussa on ymmärrettävä ja osattava lukea inhimillistä ympäristöä ja toiminnan vaikutuksia paikallisväestön näkökulmasta. Tästä kokonaisuudessa on kyse, Hauge Berg selventää.

Konsepti tullaan integroimaan kaikkiin kolmeen Naton päätehtävään, jotka ovat pidäke ja puolustus, kriisien ehkäisy ja hallinta, sekä yhteinen turvallisuus.  

- Inhimillisen turvallisuuden tulisi olla osa sekä operatiivista suunnittelua että toimeenpanoa, niin taktisella kuin strategisella tasolla. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vastata ihmisille koituviin uhkiin kaikilla konfliktialueilla ja alueilla, joissa sotilasliitto vaikuttaa, Hauge Berg kertoo.

Inhimillisen turvallisuuden suojaamisessa kantavia periaatteita Hauge Bergin mukaan ovat väestökeskeisyys, ennaltaehkäisy, valtiollisen suvereniteetin kunnioittaminen sekä lakien, kansainvälisen oikeuden ja sotilasliiton arvojen ja periaatteiden mukaisuus. Lisäksi yhteistyö turvallisuuden kannalta merkittävien tahojen, kuten humanitääristä apua tarjoavien järjestöjen kanssa tulee säilymään tärkeänä. 

Vuosikymmenien yhteistyö on toiminut

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen koulutus- ja kehittämistyössä inhimillinen turvallisuus on ollut jo entuudestaan keskiössä. Tulevaisuudessa sen rooli tulee olemaan vielä näkyvämpi osa keskuksen koulutus- ja opetustoimintaa.

- Inhimillinen turvallisuus tulee olemaan sekä Naton että PVKVK:n suurin panostus tulevalla kaudella. Tämä luo PVKVK:lle oivan mahdollisuuden osoittaa asiantuntijuutensa ja osaamisensa koulutusratkaisujen kehittämisessä uuden konseptin parissa, sanoo PVKVK:n johtaja, everstiluutnantti Niclas von Bonsdorff.

Nato ja PVKVK ovat tehneet koulutuksen parissa yhteistyötä vuosia. Koulutus ja opetus ovat Hauge Bergin mukaan avainasemassa operatiivisessa tehokkuudessa.

- PVKVK on ollut luotettava kumppani ja osallistunut kriisinhallintakoulutukseen ja rauhan edistämiseen yli 50 vuotta. Inhimillinen turvallisuus on keskuksen toiminnan keskiössä ja toimintastandardinne ovat korkealla. Konsepti on kuitenkin laaja, ja tulevaisuudessa kaikkien inhimillisen turvallisuuden osa-alueiden yhdistäminen koulutukseen tulee tekemään siitä entistä laadukkaampaa, Hauge Berg sanoo.

Siviilien suojeluun keskittyvää kurssitoimintaa PVKVK:lla

PVKVK:lla koulutuksen tarpeeseen on jo reagoitu. Keskus on suunnitellut yhteistyössä Norjan Defence University Collegen, NATOn, YK:n, Pax for Peace:n ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitean (ICRC) kanssa ”The Approaches to Protection of Civilians in NATO and UN Peace Operations” (NATO UN POC) –kurssin, joka on tällä hetkellä ainoa Naton vaatimukset täyttävä siviilien suojeluun keskittyvä kurssi.

Kurssi on tarkoitettu sekä siviili- että sotilastoimijoille, ja se koostuu itseopiskeluosioista ja kontaktiopiskelusta, jotka toteutetaan käännetyn luokkahuoneen periaatetta noudattaen. Kurssin tavoitteena on ymmärryksen kehittäminen YK:n ja Naton rooleista ja tehtävistä siviilien suojelemisessa operaatioissa.

Kurssilla keskitytään sotilaalliseen voimankäyttöön siviiliensuojelussa. Pyrkimyksenä on, että kurssin suoritettuaan osallistujat ymmärtävät sotilaallisten toimenpiteiden vaikutukset siviileihin ja tiedostavat keinoja negatiivisten vaikutusten minimointiin. 

Kehittämissektorin erityisasiantuntija Virpi Levomaa (vas), hallintosektorin johtaja, komentajakapteeni Elena Ojala, ja keskuksen johtaja, evl. Niclas von Bonsdorff

- Kurssi on suunniteltu hyödyntäen Naton systemaattisen koulutuksen suunnittelua. Se keskittyy tapoihin, joilla suojellaan siviilejä fyysiseltä väkivallalta, mukaan lukien suojaamiseen keskittyvien sotilaiden aiheuttamilta tahattomilta vahingoilta. Kurssilla tarkastellaan myös asevoimien ymmärrystä siitä, miten sotilaalliset vaihtoehdot vaikuttavat siviileihin ja miten asevoimat voivat tukea toisten ei-kineettisten toimien käyttöä, joilla minimoidaan siviileihin kohdistuvat konfliktien negatiiviset vaikutukset, tarkentaa PVKVK:n kehittämissektorin erityisasiantuntija Virpi Levomaa.  

Syyskuussa järjestetyllä kurssilla opiskeli muun muassa useita italialaisia upseereja, jotka palvelevat NRDC-ITA -esikunnassa. He hyödyntävät kurssin tuottamaa osaamista valmistautuessaan Naton nopean toiminnan joukkojen (Nato Reaction Force, NRF) valmiusvuoron mukaisiin tehtäviin.