Hyppää sisältöön

Kybersotataidon seminaarissa keskustellaan kyberilmiöistä muuttuvassa turvallisuusympäristössämme

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 16.11.2022 12.37
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitos järjestää torstaina 1.12.2022 kybersotataidon seminaarin. Seminaari toteutetaan tänäkin vuonna verkossa webinaarina. Tarkoituksena on tuoda yhteen sekä Puolustusvoimien että muun yhteiskunnan osa-alueiden asiantuntijoiden ajatuksia kybersotataidosta ja kyberilmiöistä yleensä.

Sotataidon laitos järjestää Kybersotataidon seminaarin nyt toista kertaa. Seminaarin järjestelyistä vastaava majuri Maria Keinonen uskoo seminaarien jatkuvan vielä tulevaisuudessakin, aiheen tullessa yhä ajankohtaisemmaksi. Tänä vuonna teemana on Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja Ukrainan sota kyberilmiöiden näkökulmasta. 

- Tarkastelemme, onko maailmassa kyberin näkökulmasta jokin muuttunut ja jos on, miten voimme oppia siitä. Tavoitteena on jatkaa sitä kybersotataidollista keskustelua, mikä viime vuonna saatiin hyvin aloitettua, Keinonen kertoo. 

Seminaariin keskustelemaan saapuu laaja kattaus kyberammattilaisia yhteiskunnan eri osa-alueilta. 

- Tapahtuma toimii ajattelun herättäjänä meille sotilaille, kun täällä Puolustusvoimissa kehitämme sotataitoa. Kybervaikuttaminen ei rajoitu pelkästään asevoimiin vaan kohteet ovat yleensä siellä yhteiskunnan kriittisessä infrastruktuurissa, Keinonen jatkaa. 

Tiedon jakaminen ja yhteinen näkemys 

Kybersodankäynnissä sotilaallisen ja yhteiskunnallisen toiminnan väliin perinteisesti kuvitellut raja-aidat kaatuvat, sillä kybersuorituskykyä olisi pystyttävä ylläpitämään ja käyttämään jatkuvasti. 

- Kybervaikuttamista voi tietyin reunaehdoin tehdä jopa peitellysti niin, että on vaikeaa osoittaa kuka mihinkin on hyökännyt. Sekin hämärtää sodan ja rauhan välistä rajaa, Keinonen pohtii. 

Keinosen mielestä kybersodankäynnistä keskusteleminen ja tiedon jakaminen tulevat korostumaan tulevaisuudessa. Kybersotataidon seminaari onkin yksi foorumi, jossa julkiselle keskustelulle, ajatusten vaihdolle ja verkostoitumiselle on mahdollisuus. Oleellista olisi saavuttaa yhteinen näkemys kybertoimintaympäristöstä:

- Meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa jonkin verran puutteita tiedon jakamisessa ja yhteistyössä, mitä tulee kyberturvallisuuden ja kyberpuolustuksen toteuttamiseen. Mitä enemmän asioista puhutaan ja luodaan yhteisiä käsityksiä kyberilmiöistä, sitä parempi suoja saadaan esimerkiksi informaatiovaikuttamista vastaan, Keinonen huomauttaa.

Kybersotataito Suomessa ja Ukrainassa 

Seminaarissa edustettuina puhujien osalta on Puolustusvoimien lisäksi esimerkiksi Huoltovarmuuskeskus ja ETYJ. Maanpuolustuskorkeakoululta saapuu puhumaan sotilasprofessori Janne Mäkitalo ja Jyväskylän yliopistosta lehtori Panu Moilanen. Mäkitalon luento tulee käsittelemään Ukrainan sodan oppeja suomalaisen sotataidon kehittymisen kannalta:

- Otan toisaalta myös esille yksittäisiä nostoja sellaisista ilmiöistä, joita meidän tulee tutkia huolellisesti, kunhan riittävän luotettavaa lähteistöä saadaan. Nythän olemme pitkälti median kertomien tietojen varassa, Mäkitalo lisää. 

Panu Moilanen käsittelee luennossaan informaatiovaikuttamista, sen roolia Ukrainan sodassa ja merkitystä sodankäynnille yleisesti.

- Meillä Suomessakin on viime vuosina kiinnitetty digitaalisen ympäristön osalta paljon huomiota nimenomaan kyberturvallisuuteen ja -sodankäyntiin, mutta informaatiotila on jäänyt selvästi vähemmälle huomiolle. Ukrainan sota on kuitenkin osoittanut, että informaatiosodankäynti on keskeinen osa nykyaikaista sodankäyntiä, ja tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota myös meillä Suomessa, Moilanen painottaa. 

Voit ilmoittautua tapahtumaan 27.11. mennessä täältä.

Seminaarin ohjelman löydät täältä.

´