Hyppää sisältöön

Kybersotataidon seminaarissa korostui yhtenäisyys

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 8.12.2022 12.29
Tiedote
Kuvassa everstiluutnantti Harry Kantola vihreällä green screen -taustalla studiossa pitämässä luentoaan. Päällä upseerin kevyt palveluspuku.
Everstiluutnantti Harry Kantola piti esityksen aiheesta Ukrainan sota kyberilmiöiden silmin.

Kybersotataidon seminaarissa 1. joulukuuta 2022 kuultiin eri asiantuntijoiden näkemyksiä kyberturvallisuudesta niin Puolustusvoimilta kuin siviiliyhteiskunnaltakin. Asiantuntijoiden esityksissä ja keskusteluissa korostettiin erityisesti yhteistyön merkitystä eri tahojen välillä kyberturvallisuutta rakennettaessa.

- Järjestäjän näkökulmasta seminaari meni hyvin. Yleisö oli ilahduttavan aktiivista, me saimme viestiseinälle yhteensä yli 100 viestiä päivän aikana ja hyvin tasaisesti jokaiseen puheenvuoroon tuli myös kysymyksiä, kuvailee tapahtuman järjestelyvastaava, majuri Maria Keinonen, seminaaria. 

Seminaarin tarkoituksena on tuoda eri alojen ja instituutioiden asiantuntijoita yhteen keskustelemaan sekä jakamaan tietoa kyberturvallisuudesta ja -puolustuksesta. Viime vuonna keskityttiin enemmän kyberin perusteisiin ja nyt näkökulmaa lähdettiin laajentamaan syvemmälle: 

- Tänä vuonna panostettiin enemmän yhteiskunnan näkökulmaan ja mitä on kyberturvallisuus ja Puolustusvoimat sen osana, sillä mehän teemme puolestamme kyberpuolustusta. Tämä avasi ehkä siviilikuuntelijoille erilaisia näkemyksiä siihen, mikä meidän Puolustusvoimien rooli on tuossa kokonaisuudessa, Keinonen täsmentää. 

Haasteista selvitään yhteistyöllä

Seminaarissa oli edustajia monilta eri tahoilta. Luentoja saatiin kuulla niin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä, Huoltovarmuuskeskukselta, Jyväskylän yliopistosta kuin Puolustusvoimistakin. Jokainen taho toi esille oman näkemyksensä kyberturvallisuudesta, mutta myös konkreettisia esimerkkejä kokemusten ja maailmanpolitiikan kautta. Moni nosti puheenvuorollaan esiin yhtenäisyyden:

- Yhteispelin pitää olla tiiviimpi. Sotilaspuolella katsotaan huoltovarmuuden näkökulmasta ja pankkimaailmassa sen näkökulmasta. Jos meitä yritetään horjuttaa ulkopuolelta, olisi oltava tiiviimmin yhdessä ja ratkaisu haasteeseen löytyy. Tietotaito ja osaamiset pitäisi tuoda yhteen, korostaa ETYJ:n Hanna Smith

Myös Huoltovarmuuskeskuksen Antti Nyqvist jakaa näkemyksen yhteistyöstä: 

- Yhteistyö yritysten ja organisaatioiden välillä harjoittelussa kyberuhkia vastaan on tärkeää. 77% kyselyymme vastanneista yrityksistä kertoi kohdanneensa hybridivaikuttamista. Harjoituksissa olennaista on tiedonjako. Se kuitenkin edellyttää, että tilanneymmärrys oman yrityksen tai organisaation tilasta on hallinnassa. 

Kyber Ukrainassa

Ukrainan sota oli vahvasti esillä seminaarissa. Sodassa on nähty paljon erilaisia hybridivaikuttamisen ja kyberhyökkäyksien muotoja, joita seminaarissa päästiin jonkun verran analysoimaan. Jyväskylän yliopiston lehtorin Panu Moilasen mukaan Ukrainan sodasta hyvä esimerkki on medioitunut sodankäynti eli sota, joka muotoutuu myös vahvasti sen mukaan, mitä tapahtuu mediassa: 

- Erilaisten viestintävälineiden määrä on kasvanut ja kansalaisilla on jatkuva tarve uutisoinnille. Kuka tahansa voi olla toimija, Moilanen kertoo. 

Kybersotataidon seminaari 2023

Seminaariin oli ilmoittautunut kaiken kaikkiaan 500 ihmistä ja samaan aikaan linjoilla oli parhaimmillaan noin 270 katsojaa. Ensi vuoden alussa käännetäänkin majuri Keinosen mukaan jo katse seuraavaan kybersotataidon seminaariin: 

- Ensimmäisen kerran palaan tähän tammikuussa ja rupean pohtimaan, mitä ne isot teemat olisivat ja keitä asiantuntijoita voisi pyytää puhumaan. Sitä kautta se lähtee rakentumaan. Totta kai suurin työ tehdään ensi syksynä, mutta ideointi lähtee jo tammikuussa liikkeelle. 

Seminaarin voi katsoa jälkikäteen tallenteena PVMoodle-alustalta (vaatii kirjautumisen etukäteen):
https://www.pvmoodle.fi/course/view.php?id=12440