Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta ajaa opiskelijoiden etua

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 23.9.2022 10.35
Tiedote

Siviiliyliopistojen ylioppilaskuntien tapaan myös Maanpuolustuskorkeakoulussa toimii oppilaskunta, jonka tehtävänä on palvella kaikkia Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita. Oppilaskunta on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun lakiin.

- Oppilaskuntamme toimii yhdyssiteenä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, minkä lisäksi valvomme jäsentemme etuja ja edustamme opiskelijoita kaikilla tutkintotasoilla. Osallistumme myös Maanpuolustuskorkeakoulun ja sen opetuksen kehittämiseen nimeämällä opiskelijoita MPKK:n monijäsenisiin hallintoelimiin, kertoo oppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja, yliluutnantti Antti Nissinen.

Nissinen itse suorittaa tällä hetkellä maisteritutkintoaan. Ennen maisteriopintoja ja nykyistä tehtävää MPKK:n oppilaskunnan hallituksessa Nissinen toimi RUK:n oppilaskunnan kuraattorina kolmen reserviupseerikurssin ajan (kurssit 256-258). 

- Reserviupseerikurssin oppilaskunnan ja sen hallituksen sekä edustajiston muodostavat varusmiehet, joten kuraattorin ohjaus oli päivittäistä, ja tehtävässä tuli hyvin tutuksi niin kokouskäytäntöjen opettaminen kuin hallituksen ja edustajiston ohjaaminenkin, Nissinen kuvailee.

Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden puolesta

Oppilaskunta perustettiin Maanpuolustuskorkeakoulun saatua yliopistostatuksensa vuonna 2009. Kyseessä on siis verrattain tuore instituutio, joka saatetaan sekoittaa viime vuosisadan alussa perustettuun Kadettitoverikuntaan. Toverikunta on kadettien eli sotatieteiden kandidaattiopiskelijoiden opiskelijajärjestö, joten asetelma on rinnastettavissa siviiliyliopistojen ylioppilaskuntien ja tiedekuntien ainejärjestöjen erotteluun.

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskuntaan kuuluu kokonaisuudessaan noin 800 jäsentä. Jäsenistö koostuu sotatieteiden kandidaatin, maisterin tai yleisesikuntaupseerin (YE) tutkintoa suorittavista opiskelijoista, joiden lisäksi jäsenistöön kuuluvat esiupseerikurssia (EUK) tai sotatalouden ja -tekniikan lisäopintoja (STLO) suorittavat opiskelijat. Ylintä päätösvaltaa oppilaskunnassa käyttää edustajisto, jonka koko vaihtelee käynnissä olevien kurssien mukaan.

- Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa syys- ja kevätkokouksiin. Edustajistoon kuuluu kaksi edustajaa kultakin kadetti-, maisteri- ja YE-kurssilta, yksi edustaja kultakin EUK- ja STLO-kurssilta ja kaksi edustajaa kultakin viranomaisyhteistyön koulutusohjelman maisterikurssilta, Nissinen avaa.

Oppilaskunnan hallitus käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallitukseen kuuluu yksi varsinainen ja yksi varajäsen kultakin käynnissä olevalta kurssilta.

Tiivistä yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa

Oppilaskunta järjestää niin kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, seminaareja, juhlia, näyttelyitä kuin muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia. Aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä tarvittaessa lausuntojen antaminen kuuluvat myös oppilaskunnan työnkuvaan. 

- Oppilaskuntamme hallitustyön tämänhetkinen epävirallinen teema on yhteistyön ja ystävyyden syventäminen, joka tarkoittaa käytännössä kasvavaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. Unohtamatta tietenkään MPKK:n sisäistä kurssien välistä saumatonta toimintaa, Nissinen kertoo. 

Vastavuoroisuus ja yhteistyön teema on näkynyt ja tulee näkymään esimerkiksi yhteisten tapahtumien kautta:

- Olemme osallistuneet kesästä 2022 alkaen useisiin muiden yliopistojen vuosijuhliin ja järjestämme nyt lauantaina 24.9.22 oman vuosijuhlamme, johon on kutsuttu vieraita kaikista muista suomalaisista yliopistoista sekä Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL).

Samana viikonloppuna Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta osallistuu myös Suomenlinnassa pidettävän poikkitieteellisen konfliktinratkaisusimulaation järjestämiseen yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa. Lisätietoa opiskelijoille suunnatusta tapahtumasta löytyy täältä