Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulun vaikuttavuusraportti on julkaistu

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 20.5.2024 9.18
Tiedote

MPKK:n vaikuttavuusraportti vuodelle 2023 on nyt julkaistu. Raportti kertoo konkreettisesti, miten Maanpuolustuskorkeakoulu on toiminut sotataidon ytimessä niin opetuksen ja tutkimuksen kuin vastuullisuuden ja vuorovaikutuksenkin näkökulmasta.

Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitteena on kehittyä arvostettuna, luotettavana ja laajasti verkottuneena tulevaisuuden sotataidon asiantuntijana, joka toimii sotataidon ytimessä oppien, tutkien ja johtaen. Yhteiskunnallisen vuorovaikutteisuuden peruspilareita ovat keskeiset kumppanuudet muiden korkeakoulujen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä yhteistyö kansainvälisissä verkostoissa tutkimus- ja opetusresurssien syventämiseksi. MPKK:lla on ollut lisäksi keskeinen rooli asiantuntijuuden tarjoamisessa tiedotusvälineille niin perinteisessä mediassa kuin verkkosisällöissäkin. Vaikuttavuusraportti kerää keskeiset tunnusluvut ja saavutukset edelliseltä vuodelta yhteen paikkaan, ja esittelee kokonaiskuvan Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Vuonna 2023 Maanpuolustuskorkeakoulu sai tunnustusta useissa selvityksissä ja arvioinneissa. Korkeakoulu saavutti erinomaiset tulokset korkeakoulujen Karvi-auditoinnissa, ja T-Median toteuttamassa Luottamus & Maine -tutkimuksessa MPKK arvioitiin Suomen kolmanneksi luotetuimmaksi yliopistoksi. MPKK on myös saanut osakseen laajasti näkyvyyttä useissa eri kanavissa, ja mahdollistanut arvokkaan sotatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen erilaisilla tapahtumilla, julkaisuilla ja kurssituksilla. 

”Ukrainan sodan ja Euroopan turvallisuustilanteen muutoksen myötä on erityisen tärkeää, että tuemme yhteiskuntaa sotatieteellisellä osaamisellamme. Tarve tuskin tulee vähenemään lähitulevaisuudessa”, pohtii Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotuspäällikkö Ossian Hartig

Maanpuolustuskorkeakoulu on myös panostanut toiminnassaan vastuullisuuteen. Vastuullisuustyön johtavina teemoina ovat muun muassa kestävä kehitys sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Vuoden 2023 Karvi-auditoinnissa tarkasteltiin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitystä Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnassa ja tunnistettiin korkeakoulun osallistuminen kahdeksaan YK:n Agenda 30:n tavoitteeseen. Korkeakoulu on sitoutunut myös WWF Green Office -ohjelmaan, jonka myötä tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja ympäristökuormitusta.

Vaikka vuosi 2023 on ollut antoisa, on hyvä suunnata katse myös tulevaisuuteen. Tulevan strategiakauden luomisprosessi on meneillään ja nykyisen kauden oppeja luodataan.

”Maanpuolustuskorkeakoulu valmistautuu uuteen strategiakauteen 2025–2030 aikana, jolloin moni pitkään itsestään selvänä pidetty asia on muuttunut tai muutoksen tilassa. Meille on keskeistä jatkossakin kyetä vastaamaan niin tutkimuksen, opetuksen kuin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksenkin osalta sekä Suomen että liittokunnan tarpeisiin”, Hartig toteaa.

Vaikuttavuusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Maanpuolustuskorkeakoulun nettisivuilla: maanpuolustuskorkeakoulu.fi/vaikuttavuus2023

´