Hyppää sisältöön

Puolustustahdon resilienssi - PURE-tutkimushanke syventyy informaatiovaikuttamiseen ja maanpuolustustahtoon

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 23.6.2022 14.02
Tiedote
PURE-tutkimushanketta johtava tutkija, FT Miina Kaarkoski

PURE-tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia Ukrainan sodan myötä muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä suomalaisten maanpuolustustahdon kehitystä erityisesti informaatiovaikuttamisen näkökulmasta.

Ukrainan sota on konkretisoinut puolustustahdon ratkaisevan merkityksen tilanteessa, jossa valtio joutuu puolustautumaan aseellisesti ylivoimaiseksi oletettua vihollista vastaan. Sodan myötä puolustustahdon tutkimiselle on ilmennyt uusia tarpeita.

- Mielipidekyselyissä mitattu maanpuolustustahto sekä esimerkiksi suomalaisten halukkuus hakeutua vapaaehtoisen maanpuolustuksen pariin on ollut varsin vakaata koko kylmän sodan jälkeisen ajanjakson ajan. Ukrainan sodan myötä tämä on kuitenkin muuttunut, hanketta johtava tutkija, FT Miina Kaarkoski kertoo.

Ukrainan sodan myötä suomalaisten maanpuolustustahto on ollut selkeässä kasvussa. Tämä ilmenee mielipidemittauksissa sekä halukkuudessa hakeutua vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävien pariin.

- Meitä kiinnostaa syyt tämän taustalla, sekä erityisesti se, miten sodasta kertova informaatio ja muunlainen informaatio vaikuttavat tähän maanpuolustustahdon aktivoitumiseen, Kaarkoski sanoo.

Ukrainan sodasta leviävä informaatio on muuttanut perustavanlaatuisesti käsityksiä sodan uhkasta, turvallisuusympäristöstä sekä Venäjän vaikuttamispyrkimyksistä sotilaallisesti ja muilla keinoin. Mediaympäristössä ja sosiaalisessa mediassa leviävä informaatio vaikuttaa olevan keskeinen tekijä, joka aktivoi maanpuolustusta ja maapuolustustahtoa koskevia ajatuksia. Tutkimuksellisesti tämä korostaa ennakoivan otteen tarpeellisuutta, koska informaatiovaikuttamisen yhteyttä kansalaisten puolustustahtoon tunnetaan toistaiseksi vielä heikosti.

- Informaatio vaikuttaa kaikkiin ulottuvuuksiin, joista maanpuolustustahto kumpuaa. Tämän hetkinen asetelma on kuitenkin hyvin erilainen kuin ne tilanteet, joissa maanpuolustustahtoa on aiemmin tutkittu, sillä Venäjän aggressio on konkretisoitunut sodan uhkan nyt aivan uudella tavalla, Kaarkoski huomauttaa.

Vaikka informaatiopuolustuksen merkitys on tunnistettu tärkeäksi osaksi kansallista puolustusta, lisää tutkittua tietoa tarvitaan tukemaan kyseisen puolustusalan kehittämistä. Puolustustahdon osalta tämä edellyttää analyyttista kansalaisten maanpuolustusta koskevien käsitysten ja niihin vaikuttavan informaation tarkastelua. Vaikka tutkimuksen konteksti on Ukrainan sodassa, Kaarkosken mukaan tutkimushanke antaa arvokasta tietoa informaatiovaikuttamisesta laajemmin sekä sen yhteydestä maanpuolustustahdossa tapahtuviin muutoksiin:

- Suomen puolustus tarvitsee kansalaisten puolustustahtoa jatkossakin, ja se on ymmärrettävä konkreettiseksi osaksi suorituskykyä. Maanpuolustustahto on nyt kasvanut, mutta on tärkeää ymmärtää tarkemmin mekanismeja tämän takana.

Tutkimushankkeen työryhmään kuuluu FT Miina Kaarkoski, HTM Pekka Koistinen, FM Milla Alaraatikka, TkT Jukka Huhtamäki. PURE-tutkimushanketta rahoittaa Maanpuolustuksen kannatussäätiö. Hanke ajoittuu vuosille 2023-2024.

Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa hanketta johtava tutkija:

Miina Kaarkoski
FT, tutkija
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
Maanpuolustuskorkeakoulu
[email protected]
0299530423