Hyppää sisältöön

Sodan usvaa -tutkimusverkoston teemaseminaarissa tarkasteltiin sodankäynnin muutosta ja laaja-alaisuutta

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 1.12.2022 12.08
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen yhteyteen perustettiin keväällä 2021 eri alojen osaajista ja asiantuntijoista koostuva tutkimusverkosto, joka kantaa nimeä ”Sodan usvaa”. Tutkimusverkoston kolmas teemaseminaari järjestettiin webinaarina keskiviikkona 30. marraskuuta 2022 Santahaminassa.

Tutkimusverkoston läpileikkaavana teemana on ”yleisen sotataidollisen ja sotilasstrategisen ajattelun sekä älyn yhdistäminen ja kehittäminen”. Tutkimusverkosto toimii laaja-alaisesti ja edistää suomalaisen sotataidollisen ja sotilasstrategisen ajattelun menestystä panostamalla käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun tieteellisen analyysin ja poikkitieteellisen tutkimuksen sekä keskusteluiden avulla. Toiminnan ensisijainen kohde on sotataidon tutkimus ja sen kautta tiedeyhteisö, ja toissijaisesti suuri kansallinen ja kansainvälinen yleisö. 

Tutkimusverkoston käytännön koollekutsumisesta, työskentelystä ja tapaamisista sekä sen toiminnasta vastaa Maanpuolustuskorkeakoulun, Sotataidon laitoksen yleisen sotataidon sotilasprofessori Marko Palokangas. Tutkimusverkoston kutsujäsenten yksilöllinen panos näyttäytyy osallistumisena oman alansa ja työtehtäviensä sallimissa puitteissa yhteisön tapaamisiin ja keskusteluihin sekä tutkimushankkeisiin.

Tutkimusverkoston asiantuntijat esittelevät teemaseminaareissa uusimpia tutkimustuloksia. Seminaarit tarjoavat verkostoitumisen lisäksi foorumin keskustelulle uusimpien tulosten vaikutuksista kansallisen sotataidon kehittämiselle ja sodankäynnin muutoksen analyyttiselle tarkastelulle. Verkoston toiminta tukee tulevaisuuden sodankäynnin analysointia ja sen vaikutuksia Suomen kansalliseen puolustukseen.

Teemaseminaarin pääteemana oli ”laaja-alainen sodankäynti”. Teemaa lähestyttiin viiden asiantuntija-alustuksen sekä verkoston jäsenten keskusteluiden kautta heijastellen muun muassa Ukrainan sotaa tapaustarkasteluiden ja tieteellisten argumenttien avulla. Erityistarkastelussa oli pääkysymys; miten nykyaikainen ja tulevaisuuden sodankäynti ymmärretään laajan turvallisuuskäsityksen kautta, miten se määritellään ja mistä sen mahdolliset muutokset sekä sisällölliset ja ajantasaiset osa-alueet muodostuvat? 

Tutkimusverkoston muodostamia tuloksia jalkautetaan vuosittain teemaseminaareissa, tutkimusjulkaisuissa ja Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa.

´