Hyppää sisältöön

Sodan Usvaa -tutkimusverkoston teemaseminaarissa tarkasteltiin varautumista, valmiutta ja tilanneymmärrystä

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 5.4.2023 16.00
Tiedote
Everstiluutnantti Ilkka Tuomisto alusti keskustelua sotilaallisen valmiuden edellytyksistä.

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen yhteyteen perustettiin keväällä 2021 eri alojen osaajista ja asiantuntijoista koostuva tutkimusverkosto, joka kantaa nimeä ”Sodan Usvaa”.

Tutkimusverkoston neljäs teemaseminaari järjestettiin vebinaarina keskiviikkona 5. huhtikuuta 2023 Santahaminassa. Seminaarin pääteemana oli ”sotiin varautuminen ja tilanneymmärrys”. Teemaa lähestyttiin viiden asiantuntija-alustuksen sekä verkoston jäsenten keskusteluiden kautta heijastellen muun muassa Ukrainan sotaa tapaustarkasteluiden ja tieteellisten argumenttien avulla. Erityistarkastelussa olivat kysymykset; miten ja millä toimenpiteillä varaudutaan sotiin, mistä valmius muodostuu ja miten henkinen kriisinsietokyky ymmärretään laajan turvallisuuskäsityksen kautta? 

Tutkimusverkoston läpileikkaavana teemana on ”yleisen sotataidollisen ja sotilasstrategisen ajattelun sekä älyn yhdistäminen ja kehittäminen”. Tutkimusverkosto toimii laaja-alaisesti ja edistää suomalaisen sotataidollisen ja sotilasstrategisen ajattelun menestystä panostamalla käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun tieteellisen analyysin ja poikkitieteellisen tutkimuksen sekä keskusteluiden avulla. Toiminnan ensisijainen kohde on sotataidon tutkimus ja sen kautta tiedeyhteisö, ja toissijaisesti suuri kansallinen ja kansainvälinen yleisö. 

Tutkimusverkoston käytännön koollekutsumisesta, työskentelystä ja tapaamisista sekä sen toiminnasta vastaa Maanpuolustuskorkeakoulun, Sotataidon laitoksen yleisen sotataidon sotilasprofessori Marko Palokangas. Tutkimusverkoston kutsujäsenten yksilöllinen panos näyttäytyy osallistumisena oman alansa ja työtehtäviensä sallimissa puitteissa yhteisön tapaamisiin ja keskusteluihin sekä tutkimushankkeisiin.

Tutkimusverkoston asiantuntijat esittelivät teemaseminaareissa uusimpia tutkimustuloksia. Seminaari tarjosi verkostoitumisen lisäksi foorumin keskustelulle uusimpien tulosten vaikutuksista kansallisen sotataidon kehittämiselle ja sodankäynnin muutoksen sekä turvallisuuden eri osatekijöiden analyyttiselle tarkastelulle. Verkoston toiminta tukee tulevaisuuden sodankäynnin analysointia ja sen vaikutuksia Suomen kansalliseen puolustukseen.

Tutkimusverkoston muodostamia tuloksia jalkautetaan vuosittain teemaseminaareissa, tutkimusjulkaisuissa ja Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa. Verkoston seuraava julkaisu ”Sodan Usvaa II – laaja-alainen sodankäynti” ilmestyy kesäkuussa 2023.
 

´