Hyppää sisältöön

Uusien kadettien ensimmäisellä opintoviikolla ovat keskiössä ryhmäytyminen ja perinteet

Maanpuolustuskorkeakoulu
6.9.2021 13.17

Viime viikolla Santahaminaan ja Maanpuolustuskorkeakoululle saapuivat uudet 108. kadettikurssin sekä 91. merikadettikurssin kadetit. Kadetit aloittavat kolmivuotisen sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen. Tänä vuonna kurssien vahvuus on yhteensä 175 henkilöä.

Ensimmäiset päivät Maanpuolustuskorkeakoululla ovat kuluneet käytännön asioiden parissa. Jo ensimmäisenä viikonloppuna kadeteille järjestettiin kaksipäiväinen ryhmäytymisharjoitus. Kurssinjohtaja komentajakapteeni Ossi Väisäsen mukaan ensimmäiselle viikolle on asetettu kaksi tavoitetta – kurssin perustaminen ja ryhmäytyminen.

–Ensimmäisen viikon tavoitteena on perustaa kurssi. Kaikki saavat tarvittavat varusteet sekä majoituksen, kuten kaikissa sotilaallisissa aloituksissa. Opetuksellisesti ja kasvatuksellisesti tärkeimpänä tavoitteena on aloittaa välittömästi ryhmäytyminen, ja sitä ensimmäinen harjoitus tukee. Ryhmäytyminen ja kurssihengen luominen ovat avainasemassa koko kurssin ajan, tiivistää komentajakapteeni Väisänen.

Myös ryhmäytymisharjoituksen johtajan apulainen kapteeni Timo Virtanen korostaa ryhmäytymisen merkitystä kadettien opintojen alkutaipaleella

–Kurssi on jaettu pienempiin ryhmiin, ja näissä ryhmissä kadetit tulevat opintojensa aikana toimimaan eri opintojaksoilla. Ensimmäisen viikonlopun aikana tutustutaan ryhmän jäseniin, ja heille on järjestetty erilaisia rasteja. Tehtävien luonne on nimenomaan yhdessä tekeminen – rikotaan jäätä ja saadaan ryhmään luotua ryhmäkiinteyden alku. Harjoituksessa myös haastetaan kadetteja fyysisesti ja ryhmässä he joutuvat tukeutumaan toistensa vahvuuksiin. Sitä kautta kadetit oppivat tuntemaan toisensa ja luottamaan toisiinsa, summaa kapteeni Virtanen.

Kohortoinnilla ja ryhmäjaolla pyritään samanaikaisesti myös ehkäisemään koronan leviämistä kadettien keskuudessa.

Lauantaina harjoituksen ohjelmaan kuului muun muassa vierailu Hietaniemen hautausmaalla Sankariristillä. Vierailun jälkeen kadetit marssivat kohti Suomenlinnaa, jossa odottivat rastit sekä tutustuminen saareen ja sen sotilaskohteisiin, kuten Merisotakouluun ja Sotamuseoon. Kadetit pääsivät myös heti näkemään pääkaupungin uudesta näkökulmasta, sillä osa marssista suoritettiin maanalaisia tunneleita hyödyntäen.

Sekä komentajakapteeni Väisänen että kapteeni Virtanen nostavat esille myös perinteiden ja historian ymmärtämisen merkityksen.

–Päivä on aloitettu aamureippailulla, ja aamupalan jälkeen on tultu Hietaniemen hautausmaalle tutustumaan sen merkittävimpiin hautoihin sotilaiden kannalta. Vanhemmat kadetit ovat esitelleet hautojen yhteydessä historiallisia tapahtumia, jotta muistetaan perinteet, Väisänen kertoo.

–Valmistuessaan kadetit tulevat kokoontumaan uudestaan sankariristille, eli kurssi alkaa ja kurssi päättyy samaan paikkaan. Tavoitteena on, että kadetit oppivat ymmärtämään minkälaiseen perinteeseen ja sukupolvien väliseen jatkumoon he ovat liittymässä sekä mitä kadettiupseerius on aikanaan mahdollisesti tarkoittanut, Virtanen korostaa.

Uusien kadettien tukena ovat henkilökunnan lisäksi myös toisen vuosikurssin opiskelijat, jotka toimivat tuutoreina uusille kadeteille. Tuutorien rooli ensimmäisten viikkojen aikana on tärkeä talon tavoille opetellessa. Toisen vuosikurssin maavoimien opintosuunnan kadetti Tuomas Tarkkila painottaa opastusta ja ohjausta alkumetreillä.

–Tuutorin tehtäviin kuuluu toimia opastajana, kaverina ja neuvoa eteenpäin arkisissa tehtävissä sekä ohjata opintojen alkua. Kadettialikersanttien lisäksi toimimme hyvin paljon nuoremman vuosikurssin kanssa. Etenkin tässä ryhmäytymisharjoituksen marssilla on koko ajan tuutori ryhmän kanssa. Tuutoreihin voi myös ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, muistuttaa kadetti Tarkkila.

Alun perusteella myös uudelle kurssille on muodostumassa vahva kurssihenki. Ensimmäisen vuosikurssin laivasto-opintosuunnan kadetti Cemal Kalkanin mukaan kurssitovereiden kesken vallitsee hyvä henki.

–Ensimmäisellä viikolla on pääsääntöisesti orientoiduttu ja tutustuttu toisiimme. Huikeaa ja mahtavaa porukkaa on ollut, ja olemme päässeet myös tutustumaan kadettien perinteisiin. Ryhmähenki on ollut heti hyvä!