Hyppää sisältöön

Viking 22 -harjoituksesta hyvät kokemukset

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 7.4.2022 13.41
Tiedote

Suomalaiset osallistuivat monikansalliseen Viking 22 esikunta- ja johtamisharjoitukseen Ruotsissa ja Suomessa 28.3-7.4.

Harjoitus tarjosi suomalaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden harjoitella yhteistoimintaa aidosti kansainvälisessä oppimisympäristössä, sillä harjoitukseen osallistui eri toimijoita sotilaita ja siviilejä kaikkiaan yli 50 eri maasta. 

Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen tarkasti harjoituksen Ruotsissa ja Suomessa 5.-6.4. 

- Viking 22 -harjoitus on erinomainen oppimisympäristö, josta on varmasti kaikille hyötyä jatkossa, harjoituksen uusi skenaario palvelee myös paremmin kansallisia tavoitteita, kuvaili kenraali Kivinen havaintojaan.

Suomen, Ruotsin ja Viron Puolustusvoimain komentajat tarkastivat harjoitusta Ruotsissa 5.4. Vasemmalla Ruotsin puolustusvoimain komentaja kenraali Micael Bydén sekä oikealla Viron puolustusvoimien komentaja kenraaliluutnantti Martin Harem.

Harjoituksen yhteisenä tavoitteena oli luoda osallistujille valmiuksia toimia monikansallisen operaation kansainvälisessä esikunnassa. Harjoituksen pääkohderyhminä olivat operaation Nato johtoesikunta (NFOR HQ), maa-, meri-, ja ilmakomponenttien esikunnat sekä mekanisoitujen prikaatien esikunnat. Lisäksi harjoitukseen oli perustettu logistiikkakomponentinesikunta, jossa suomalaiset harjaantuivat monikansallisen operaation logistiikan suunnitteluun ja johtamiseen.

Suomalaisilla oli kattava osallistuminen harjoituksessa ja suomalaisia toimii toimeenpano-organisaation keskeisissä tehtävissä. Harjoitukseen osallistui palveluksessa olevaa henkilökuntaa sekä opiskelijoita Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssilta (K61) sekä esiupseerikurssilta (K73). Kaikkiaan harjoitukseen osallistuu noin 240 suomalaista.

- Yhteistoiminta sujuu ja suomalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana, kuvaili kenraali Kivinen positiivisista havainnoistaan.   

Harjoituksessa oli laaja alainen ja haastava harjoitusskenaario, jossa toimi samanaikaisesti Nato-operaatio, YK-operaatio, valtiolliset toimijat sekä eri siviiliosapuolet. Harjoituksen toimivan henkilöstön lisäksi harjoituksessa oli yli 200 henkilön muodostama peliorganisaatio.
Harjoituksen opetustavoitteena olivat muun muassa yhteiset suunnittelu- ja johtamisprosessit, monikansallisen esikunnan työskentelyperiaatteet sekä operaatioiden toimeenpano. 

Harjoituksessa suomalaisosaston johtajana ja samalla harjoituksen operatiivisen johtoesikunnan (Nato NFOR HQ) apulaiskomentajana toimineen eversti Rainer Peltoniemen mukaan harjoitus antoi erittäin hyviä valmiuksia toimia kansainvälisissä esikuntarakenteissa ja sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä. Harjoitusskenaario, tapahtumarakenne ja operatiivinen viitekehys palvelivat myös hyvin myös kansallisia opetustavoitteita.

Lisää tietoa harjoituksesta: https://www.forsvarsmakten.se/en/news/2022/03/viking-22-the-worlds-largest-international-computer-aided-staff-exercise/