Hyppää sisältöön

Promootiosanasto

Airuet
Maanpuolustuskorkeakoulun promootiossa airueina toimivat kadetit. Airueiden tehtäviin kuuluu muun muassa promootioon osallistuvien avustaminen ja toimiminen kunniavartiostossa.

Promootiotoimikunta
Promootion järjestelyistä vastaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin asettama promootiotoimikunta. Promootiotoimikuntaan kuuluu muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun professoreiden edustaja sekä tohtoreiden edustajat, eli gratistit. Promootiotoimikunnan puheenjohtajana toimii erikoissuunnittelija, sotatieteiden tohtori Max Sjöblom.

Kunniatohtorit
Maanpuolustuskorkeakoulun tohtoripromootiossa vihitään yhteensä kuusi sotatieteiden kunniatohtoria. Maanpuolustuskorkeakoulun kunniatohtoreiksi vihitään korkeakoulun toiminnan kannalta merkittäviä vaikuttajia yhteiskunnan eri aloilta.

Officiantti
Officiantit ovat promootion toimihenkilöitä, jotka vastaavat promootion järjestelyistä.

Primustohtori
Primustohtori on parhaan arvosanan tohtorintutkintoon kuuluvasta väitöskirjasta saanut tohtori. Primustohtori vastaa promootioaktin aikana Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvoston asettamaan primuskysymykseen.

Promoottori
Promootioaktissa promoottori vihkii promovendit, eli promovoitavat tohtorit, akateemiseen oppiarvoonsa. Maanpuolustuskorkeakoulun tohtoripromootiossa promoottorina toimii professori Vesa Tynkkynen.

Promovendi
Promovoitavaa sotatieteiden tohtoria kutsutaan akateemisen perinteen mukaisesti promovendiksi. Promovendin puoliso tai seuralainen osallistuu promootiojuhlallisuuksiin, ja toimii miekanhiojaisissa tahkon pyörittäjänä.

Miekanhioja
Miekanhioja on promovendin puoliso tai muu seuralainen, joka hioo tohtorin miekan promootion aattona järjestettävissä miekanhiojaisissa. Promootioon yksin osallistuvalle promovendille nimetään promootiotoimikunnan puolesta miekanhioja.

Ultima- tai ultimustohtori
Väitöskirjastaan toiseksi parhaan arvosanan saanutta tohtoria kutsutaan ultimustohtoriksi (miehet) tai ultimatohtoriksi (naiset).

Yliairut
Promootion airueita johtaa yliairut, joka vastaa myös promootioon kutsuttavista kunniavieraista.

´