Hyppää sisältöön

Venäjä-seminaarin pääteemana Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 14.2.2023 16.42
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun vuosittainen Venäjä-seminaari järjestetään 15.2.-16. helmikuuta ja sen pääteema on ”Venäjän sota Ukrainassa – strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja toteutus”.

Aihetta lähestytään seminaarissa laajasti niin historiallisesta, yhteiskunnallisesta kuin oikeudellisestakin näkökulmasta. Ennen kaikkea tarkoituksena on tarkastella Venäjän toimintaa ja jatkokehitystä sen oman sotilaallisen ajattelun lähtökohdista, tutkien miten Venäjä on muuttumassa, mitä paineita sille muutokselle on ja minkälaisia tutkimuskysymyksiä se herättää.

”Venäjän hyökkäyssota on suurin konflikti Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Sen vaikutukset ovat niin laaja-alaiset, että me tulemme tarkastelemaan sitä venäläisen sotataidon jatkumossa ainakin seuraavan vuosikymmenen ja varmaan pidemmällekin. Sota luo edellytykset tuoda esiin näkökulmia siitä, miltä venäläinen sotataito käytännössä näyttää”, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu.

Simo Pesu

Siinä missä aikaisemmat seminaarit ovat nostaneet esiin turvallisuuspoliittisiakin aiheita, keskitytään nyt enemmän juuri venäläiseen sodankäyntiin, mahdollisimman monipuolisesti.

”Tutkijat, jotka tänne ovat tulossa, ovat tarkastelleet venäläistä ajattelua sodasta tai sodankäynnistä jostain näkökulmasta. Se on se keskeinen ajatus. Eli ei käsitellä vain millaisia turvallisuuspoliittisia vaikutuksia sodankäynnillä on, vaan ollaan kiinnostuneita siitä, mitä Venäjä ajattelee turvallisuudestaan, sodankäynnistä, ja miten siellä nähdään hyväksi järjestää sotilaallinen voima ja sen käyttö”, everstiluutnantti Pesu jatkaa.

Puhujia seminaariin on tulossa muun muassa Yhdysvalloista, Virosta, Latviasta, Isosta Britanniasta sekä Armeniasta. Myös ukrainalaiset ovat osallistumassa etäyhteyksin. 

Jatkuva tutkimusprojekti

Seminaarin tarkoituksena on kerätä aiheen asiantuntijoita yhteen ja herättää ajatuksia muuttuneesta maailmantilasta sekä Venäjän toiminnasta. Kyseessä on enemmänkin toistaiseksi jatkuva tutkimusprojekti, kuin yksittäisiä kokonaisuuksia purkava tilaisuus, sillä ensi vuonna näkymä sotaan on varmasti erilainen kuin nyt.

”Seminaarin lopuksi on jäänyt toivon mukaan avartavia ajatuksia siitä, millä tavalla tämä heijastuu tulevaisuuden politiikkaan ja mitä tästä pitäisi ajatella. Odotan, että sisällöllisesti läpikäymättä jää paljon kysymyksiä. Asiat, jotka jäävät nyt käsittelemättä otetaan sitten käsittelyyn ensi vuonna”, Venäjä-ryhmän tutkija, everstiluutnantti Pentti Forsström pohtii. 

Pentti Forsström

Venäjä-ryhmä kiittää koko Maanpuolustuskorkeakoulua ja kaikkia seminaaria järjestämässä mukana olleita panoksestaan projektiin. Seminaarin odotetaan keräävän nyt entistä enemmän huomiota Ukrainan sodan tapahtumien johdosta. 

Seminaaria on mahdollista seurata Maanpuolustuskorkeakoulun Youtube-kanavalta reaaliaikaisesti tai myöhemmin sinne tallennettuna. Seminaarin ohjelmaan voit tutustua täällä

´