Hyppää sisältöön

Sotilassosiologia

Asevoimat osana ympäröivää yhteiskuntaa

Sotilassosiologia on sotatiede ja sosiologian haara. Sotilassosiologiassa tutkitaan maanpuolustusta yksilöiden ja ryhmien suhteina ja organisaatioiden tasolla sekä asevoimia osana yhteiskuntaa. Sotilassosiologiassa käytetään hyväksi ja sovelletaan erityisesti yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen tuloksia, teoriaa ja metodologiaa. Näkökulmana sotatieteellisiin ilmiöihin ovat vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen toiminta sekä niiden rakenteet ja dynamiikka.

Sotilassosiologisen tutkimuksen teemoja

KUVA

Miksi opiskella sotilassosiologiaa?

Sotilassosiologia tarjoaa ymmärrystä asevoimista yhteiskunnallisena toimijana ja toiminnan kohteena. Opinnot lisäävät opiskelijan asiantuntemusta ja osaamista sosiaalisista ilmiöistä. Johtaminen, kouluttaminen ja erilaiset toimintaympäristöt edellyttävät upseerilta sosiaalista silmää: Kykyä nähdä ihmiset sekä ihmisten toimintaa ohjaavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset voimat sodan, maanpuolustuksen ja turvallisuuden kentillä

´