Hyppää sisältöön

Vuoden 2013 kunniatohtorit

Eversti Sampo Ahto (s. 1938) valmistui yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulusta vuonna 1973 ja on työskennellyt sotahistorian opettajana Taistelukoulussa, Sotakorkeakoulussa, Kadettikoulussa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa vuosina 1973–1997. Ahto on Suomessa tunnettu ja laajalti arvostettu sotahistorioitsija ja on kehittänyt upseeriuransa aikana merkittävästi sotataidon opetusta ja tutkimusta. Ahto on perehtynyt Euroopan ja erityisesti Suomen sotahistoriaan, josta hän on kirjoittanut kymmeniä teoksia. Osa kirjoista on yhä aiheidensa perusteoksia ja niitä luetaan ja käytetään edelleen Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa. Ahto on saanut muun muassa Hannes Ignatiuksen kirjallisuuspalkinnon vuonna 1990 sekä Suomen Marsalkka Mannerheimin sotatieteellisen rahaston kunniapalkinnon vuonna 2002.

Akateemikko, professori (emeritus) Jorma K. Miettinen (s. 1921) valmistui filosofian tohtoriksi vuonna 1954 Helsingin yliopistosta. Miettinen toimi Helsingin yliopiston radiokemian laitoksen professorina ja johtajana vuosina 1964–1986. Vuosina 1982–1983 hän toimi silloisen Sotatieteen laitoksen tutkimusjohtajana. Akateemikko Miettisen tutkimuksilla on luotu tieteellinen perusta mittausmenetelmille, joilla kemiallisten aseiden kieltosopimusta pystytään valvomaan. Akateemikko Miettinen on tunnustettu kansainvälinen joukkotuhoaseiden asiantuntija. Hän on antanut myös merkittävän panoksen kansainvälisen Pugwash -liikkeen toimintaan joukkotuhoaseiden rajoittamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi kansainvälisiin ongelmiin. Hän toimi useaan otteeseen liikkeen hallintoneuvoston jäsenenä ja kuului liikkeen Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottaneeseen delegaatioon. Tieteen akateemikoksi Miettinen kutsuttiin vuonna 1995 ja hänelle on myönnetty muun muassa kemian alan Gadolin-palkinto.

Professori Hannele Niemi (s. 1948) on valmistunut filosofian tohtoriksi vuonna 1978 ja toimii nykyisin kasvatustieteen professorina Helsingin yliopistossa. Niemi on työskennellyt didaktiikan ja opettajankoulutuksen professorina Oulun, Turun ja Tampereen yliopistoissa. Vuosina 2003–2009 Niemi toimi Helsingin yliopiston vararehtorina ja vuodesta 2000 opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Hän on osallistunut tutkijana, asiantuntijana ja johtajana lukuisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin opetukseen ja oppimiseen liittyviin hankkeisiin. Professori Niemi on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan jäsenenä vuodesta 2007 alkaen edustaen erityisesti akateemista asiantuntijuutta. Niemi on promovoitu Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kunniatohtoriksi vuonna 2012.

Teollisuusneuvos, everstiluutnantti (evp) Kaarle Henrik Pentti (s. 1918) valmistui kurssin priimuksena Kadettikoulusta vuonna 1941, diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta 1947 ja ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta 1947. Sodan aikana hän palveli ilmatorjuntapatteriston komentajana vuosina 1942–1944. Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Pentti työskenteli teollisuuselämän palveluksessa. Hän toimi muiden muassa Yhtyneiden paperitehtaiden johtajana ja yli 20 vuotta Lemminkäisen hallituksen puheenjohtajana. Toimiessaan Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan suunnittelujohtajana vuosina 1977–1983 Pentti loi Suomen kriisiaikojen huoltovarmuusjärjestelmän hyödyntäen tehtävässään sotilas- ja teollisuusuransa kokemuksia. Teollisuusneuvokseksi Pentti nimitettiin 1979 ja Teknillinen korkeakoulu promovoi hänet kunniatohtoriksi 2003.

Ministeri Elisabeth Rehn (s. 1935) on valmistunut diplomiekonomiksi Svenska Handelshögskolanista vuonna 1957. Rehn toimi puolustusministerinä kahdessa hallituksessa vuosina 1990–1995, ollen maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri. Rehnin ministerikauden aikana hyväksyttiin muun muassa lakimuutos, joka mahdollisti naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen. Kansanedustajana Rehn toimi vuodesta 1979 vuoteen 1995. Kansanedustaja kausiensa jälkeen Rehn on toiminut muun muassa entisen Jugoslavian alueella YK:n ihmisoikeusraportoijana sekä YK:n pääsihteerin erityisedustajana ja saanut näissä tehtävissä merkittävää arvostusta myös ulkomailla. Vuodesta 2009 alkaen on Elisabeth Rehn edustanut länsimaita Haagin Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston johtokunnassa. Keskeisiä yhteiskunnallisia teemoja ministeri Rehnille ovat olleet erityisesti naisten asema sodankäynnissä ja naisten rooli rauhanrakentamisessa. Elisabeth Rehn on Åbo Akademin valtiotieteiden kunniatohtori ja Svenska Handelshögskolanin taloustieteen kunniatohtori. Rehnille myönnettiin ministerin arvonimi vuonna 2005.

Ministeri Antti Tanskanen (s. 1946) on valmistunut taloustieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 1975, minkä jälkeen hän on työskennellyt Jyväskylän yliopiston rehtorina ja kansantaloustieteen professorina. Ennen siirtymistään OP- ryhmän pääjohtajan tehtävään toimi Antti Tanskanen Suomen Akatemian pääjohtajana. Tanskanen toimi vuosina 2007–2012 Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan puheenjohtajana. Nykyisin ministeri Tanskanen toimii Maanpuolustuksen Tuki ry:n valtuuskunnan puheenjohtajana, Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajana sekä Ulkopoliittisen instituutin hallituksen puheenjohtajana. Tanskaselle myönnettiin ministerin arvonimi 2002 ja Tampereen yliopisto vihki hänet kauppatieteiden kunniatohtoriksi 2010. Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle vuonna 2011 Suomen Leijonan suurristin.

´